Dr James Schaller
tick infection pearls chat free books testimonials main page books and articles schaller health creed free consult testimonies search
menu main page what's new second opinion new patient meet doctor schaller location, travel

Hvorfor Lymebehandling feiler

Av James Schaller, M.D., M.A.R.

Gjennomsnittspasienten min har vært hos 10-50 leger før meg. Slike pasienter har ikke blitt friske fra sin Lymesykdom. Under er noen vanlige grunner til at deres behandling mislykkes:

1. Mange pasienter og leger er inngående uvitende om hvordan man skal tolke en Western Blot Test.

De sier den er enten "negativ" or "positiv." Feil. Hvis en person har et "fingeravtrykkbånd", så har de Lymes sykdom. Disse meget spesifikke båndene, vidt akseptert i verdens-litteraturen, er 13, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 47, 50, 54, 83, 84, 93 og 94. Det kan være et skikkelig dårlig laboratorium som ikke investerer noen ting for å optimalisere sine testverktøy, men hvis ett av disse båndene er positive—er Lyme til stede. IGeneX har den beste Western Blot i verden. Ingen andre laboratorium har investert så mye, i så lang tid, for å lage den beste testen. Hvis legen din først ønsker å bruke en ELISA, bare løp. For å si det som det er, ELISA testen er ubrukelig som et screeningverktøy, og bommer på selv de mest åpenbare PCR positive pasientene med klare forhistorier om massive Bull's Eye utslett, som, selv om det ikke er standarden, skaffer oss bevis på spiroketer.

2. Leger kjenner ikke til aktuelle behandlingsmetoder. Leger som følger et år-etter-år IV behandlingsregime har ikke oppdatert kunnskap om Lyme. Ti års behandling av Lymes sykdom er ikke akseptabelt. De såkalte "kur" behandlingene senker ofte bare kroppens patogenbyrde eller reduserer symptomer uten å fullt ut utrydde alle de forskjellige typer av smittsomme agens.

3. Noen behandlingsformer er simpelthen ubrukelige. For eksempel; bruken av hyperbaric oxygen (HBOT), som behandling mot flåttbårne infeksjoner feiler.

Bruken av HBOT i studier med mus er ikke overførbart til mennesker. For å bevise at HBOT er ubrukelig for behandling av flåttbårne infeksjoner, bestemte jeg meg for å utføre en selvfinansiert studie for å undersøke dens fordeler i behandling av Lyme (Borrelia), Babesia, Ehrlichia og Bartonella. Etter å ha mottatt 120 behandlinger ved 2.4 atmosfærer a 90 minutter hver, hadde alle deltakerne fremdeles klare positive funn for alle fire infeksjoner. Derfor gir det ingen validitet å hevde at HBOT "dreper" Lymes sykdom. Jeg har snakket detaljert med nå avdøde Dr. Fife og nøye evaluert HBOT forskningen til Dr. Robert Lombard, som videre har bekreftet resultatet. Jeg er glad i denne behandlingsformen for mange medisinske problemer, men det er ikke en kur mot flåttbårne infeksjoner. Det kan bidra i andre aspekter av pasientenes lidelser.

4. Ignorering av nye data fører til behandlingssvikt. Alle medisinske grupper har grunnleggere som representerer kjernen i deres organisasjon. Disse er sneversynte når det gjelder ny informasjon. Slik er rett og slett den menneskelige natur. For eksempel har jeg publisert mange nye bøker om avanserte flåttbårne infeksjoner, som alle innholder ny, viktig informasjon. For noen "Lyme-litterære" leger, måtte kunnskapsrike pasienter kaste en kopi på dem før de leste denne nye informasjonen, og da hadde år allerede passert. Noe helsepersonell tror på en Lymekyndige pave eller president, men ingen slike eksperter eksisterer. Jada, noen tilbyr nyttig informasjon fra tidligere undersøkelser. Imidlertid har ingen mestret moderne flåttbåren terapi

og all den nye informasjonen om co-infeksjoner.

5. Syke leger prøver å behandle syke pasienter. Jeg har blitt spurt av en rekke leger om å dele mine ulike funn, fordi de er blitt syke selv og trenger behandlingshjelp. Jeg har bedt dem om å slutte å behandle seg selv, og å ta en times konsultasjon på gode laboratorier. De fleste har nektet. Tragisk nok, for hva de kunne lært av å lege seg selv ville blitt overført til reell hjelp for deres pasienter.

6. Aktuelle behandlingsanbefalinger er inngående mangelfulle. IV behandling blir ofte brukt uten urte- eller syntetisk antibiotika - "cystbusters." Den vanligste behandlingen for Babesia er 750 mg / teskje Mepron, tatt to ganger om dagen. De mest brukte naturlegemidler i Babesia-kurer er Artemisinin, Dihydroartemisinin eller artesunate (for eksempel Zhang Artemisia fra Heprapro.com). Sistnevnte innebærer en standard dose av en kapsel tre ganger om dagen, men alle fire tilnærmingene ovenfor mislykkes på publiserte og anbefalte doser, selv etter lang utprøving av behandling.

7. Mangel på toårige blindstudier fører til feil behandling av Bartonella. For eksempel har jeg funnet ut at høye doser av Levaquin, Rifampicin, Zithromax, doxycycline, Mycobutin, Ceftin, Omnicef, Cumanda og Banderol alle mislykkes i å kurere Bartonella. Disse antibiotikum, sammen med Rifemaskiner som brukes ved ulike frekvenser og styrke, kan senke kroppens patogenbelastning og føre til innledende og overbevisende følelse av bedring, men ingen av disse behandlingene fører til en kur for Bartonella.

8. De aktuelle testene for Babesia, Bartonella og Ehrlichia er svært dårlige. Noen DNA eller PCR-tester som er analysert av et populært Østkystlaboratorium, overser ofte en positiv infeksjon opptil ti ganger. Hvis en lab trenger å produsere ti urin- eller blodprøver for å få et positivt resultat, er det ikke funksjonelt.

Noen laboratorier er bare ordinære på vevs PCR-testing, når vevet har klar Lyme, Babesia og Bartonella som kan observeres mikroskopisk. Dette er en diagnostisk katastrofe. Utrolig nok stoler noen på store nasjonale laboratorier til å utføre manuelle undersøkelser av røde blodlegemer for å lete etter Babesia og Bartonella. Jeg har aldri sett et stort nasjonalt laboratorium oppdage Babesia eller Bartonella i over 600 manuelle utstrykninger. Ingen nasjonale laboratorier har vært i stand til å fange opp disse infeksjonene en eneste gang hos pasienter med visse stammer av Babesia og Bartonella

Jeg har gjentatte ganger tilbudt meg å hjelpe dem i å forbedre sin teknologi ved å koble dem med hematologieksperter i flåttbårne infeksjoner. De brydde seg ikke om at deres manuelle blodutstrykninger var verdiløse, og jeg ble ignorert gjentatte ganger.

9. Kunnskapsbasen om både Bartonellatesting og behandling grenser til det katastrofale. Bartonella er en av de vanligste infeksjonene i verden. Å kalle dette en "co-infeksjon" kan være feil. Hvis noe, kan Lyme (Borrelia) være "co-infeksjonen." Bartonella finnes i stort antall vanlige vektorer inkludert støvmidd, lopper, loppeavføring, kjæledyrspytt, flått osv. Utrolig nok kan det slå av eller redusere antistoffene mot Lyme sykdom, Babesia, Ehrlichia, Anaplasma og til og med seg selv. Bartonella flyter i blodet og inn i alle blodårevegger uten å forårsake en dødelig feber, og ja, faktisk senker feber. Det er den ultimate "stealth"-infeksjonen. Den slår av antistoffer, feber og immunfunksjonens forsvarskjemikalier mens den skader organer overalt på 20-60 forskjellige måter.

10. Bruken av faste "protokoller" eller "prosedyrer" i behandlingen av flåttbårne infeksjoner er sadistisk "rullebåndsmedisin." Hvorfor? Den behandler hvert syke menneske som en maskin som er bygget likt og har akkurat de samme problemene og som i sin tur objektifiserer pasienten og flørter med sosiopatiske fenomener. Vi ser denne tankegangen hos alvorlig kriminelle, som former folk til objekter i et forsøk på å tilpasse sine skjeve oppfatninger av verden. Det er useriøs medisin å anvende en skjemaprotokoll til en unik menneskekropp, med en kompleks og mangesidig infeksjonsfasett og unike biokjemiske responser. Å gjøre det slik er ubrukelig "rullebåndsmedisin," enkelt og greit.

11. Siden Bartonella deaktiverer produksjonen av antistoffer mot infeksjoner som Babesia microti eller Babesia duncani og Lyme sykdom, må denne smitten vurderes i alle innledende konsultasjoner, men ofte blir det ikke gjort. Jeg vil foreslå at leger lærer de 60 forskjellige hudmønster som kan være skapt av Bartonella eller en blanding av Bartonella/Lymeinfeksjoner. Det vil også være nyttig for dem å bli kjent med de indirekte labmarkører som er assosiert med Bartonellainfeksjoner, samt de som er forbundet med blandede Bartonella/Babesia-infeksjoner, slik som IL-6, IL-1B, TNF-a, ECP og VEGF. Vi diskuterer kliniske mønstre som blir sett på som et resultat av disse labresultatene i the Babesia 2009 Update book and The Diagnosis and Treatment of Bartonella book (tilgjengelig fra www.lymebook.com).

12. Noen pasienter har svært lite Babesia protozo- parasitter, men de forårsaker alvorlige problemer i organene deres. Legene anerkjenner imidlertid ikke at dette er et problem. Det lave antallet av dem fører til at de ikke blir oppdaget i visuelle FISH-undersøkelser, PCR og antistofftester.

13. De fleste laboratorier tester ikke for nye arter Babesia og Bartonella, som Babesia duncani eller de mange andre dokumenterte arter av Babesia (15) eller Bartonella (10) som infiserer mennesker, men leger kan ikke utelukke tilstedeværelsen av disse infeksjonene bare fordi pasienter tester negativt for dem. En måte å redusere behandlingssvikt på er å bruke nye medisinske triks for å detektere "stealth" Babesia. (Babesia kan forårsake symptomer som vedvarende tretthet, hodepine og vektøkning, så vel som andre, samtidig som den hindrer behandling av Lymes sykdom).

a. "Knepet" er enkelt: Pasienten gis minst to Babesiadrepende medisiner som Mepron og artesunate eller Malarone (gitt for Proguanil).

Disse medisinene brukes i ti dager med en dose som både pasient og lege føler er verdt risikoen. Vanligvis vil minst ett av medikamentene drepe noen Babesiaparasitter. Omtrent ti til fjorten dager senere, blir en oppfølgingstest utført, der blodet er tappet og gitt spesiell oppmerksomhet med tanke på ECP nivåer (som er produsert for å drepe parasitter). Det nye ECP nivået blir sammenlignet med referanseprøven. Hvis ECP stiger betydelig, er det vanligvis et tegn på Babesia "die-off". (Eosinofile frigir ECP og injiserer muligens Babesiarester). Endringer i IL-6, IL-1B, TNF-a og VEGF som et resultat av denne testen er også en indikasjon på Babesia "die-off".

b. En ekstra mulighet er å vente seks uker etter dette "trikset" og få pasienten testet for antistoffer mot Babesia microti eller duncani. En ung pasient med alvorlig sykdom ble endelig diagnostisert på denne måten, og etter tre uker med trippel Babesia behandling opplevdes signifikant klinisk bedring for første gang på seks år. Å ikke kunne oppdage snikende, lavvolum Babesia er et vanlig problem ved behandling av flått og loppebårne infeksjoner. Begavet helsepersonell går ofte glipp av disse røde blodlegemeparasittene, men dette trikset forårsaker vanligvis at parasittene vises og kan spare pasienter fra års mislykket behandling.

14. Bartonella testingen til de fleste nasjonale laboratorier er ubrukelig. Det er fantastisk å lese om såkalte "vismenn" som oppgir at pasienter ikke har Bartonella bare fordi et stort laboratorium ikke fant antistoffer mot infeksjon i blodet. Først og fremst forstår ikke disse "vismenn" at Bartonella slukker sine egne antistoffer, og at store laboratorier bare leter etter en (eller to) arter som infiserer mennesker, og deres cut-off titere er urealistisk høy. Heldigvis vil IGeneX Bartonella FISH testing snart være landsdekkende tilgjengelig (unntatt i New York State).

15. Infeksjoner og betennelser reduserer innsikt. Flåttbårne infeksjoner ødelegger erfaringsmessig pasientenes evne til å få innsikt i behandlinger og fører til personlighetsendringer og/eller rigid motstand mot testing. Dette skyldes en svekkelse i frontallappen (den delen av hjernen som er involverer selvbevisstheten). Eksempler på redusert innsikt er demonstrert av følgende situasjoner:

a. Pasienter føler de er helbredet når de bare har opplevd bedring i sine symptomer.

b. Pasienter går med hensikt til leger som bruker dårlige laboratorier.

c. Pasienter nekter, med besynderlig motstand, å bli testet for flåttbårne infeksjoner.

d. Pasienter avviser positive testresultater med en håndbevegelse.

16. Noen pasienter insisterer på at deres problem er sopp og ikke flåttbårne infeksjoner. De kan ikke tro at begge deler er viktig og kan være "det siste halmstrå" for dem. Noen pasienter blir syke etter en flom, en stor lekkasje eller andre vanninntrengings-problemer. De føler at de er syke bare på grunn av muggsoppmykotoksiner i hjemmet deres som har blitt dannet 36-48 timer etter vanninntrenging i gips, isolasjon, tepper og andre støv- eller cellulosefylte materialer. EPA rapporterer at 30% av amerikanske bygninger har innendørs sopp. Noen av soppene har kjemikalier av "krigskvalitet" på overflaten. Når graven til den siste kongen av Polen, Kasimir IV ble åpnet i Paris i 1973, døde ti av de tolv forskere som var til stede. En av de overlevende hadde ekspertise på sopp og fant i ettertid tre giftige sopparter.

18. Å bo i et soppinfisert sted hindrer folk fra å bli helbredet fra flått- og loppebårne infeksjoner. Denne betydelige faktoren var katalysatoren for min beslutning om å skrive to sopphelbredelsesbøker. Vi har også kjent til siden 1880 at støv og høy luftfuktighet fører til mugg og bakterievekst innendørs. Deres tilstedeværelse gjør Lyme sykdom mye vanskeligere å kurere.

19. Lyme har minst ett overflate-biotoxin, den patenterte BbTox1, og noen mennesker kan ikke avgifte dette biotoxinet. Pasienter med 15/16--6/5--51 HLA mønstre er trolig ute av stand til å fjerne Lyme biotoxiner (R. Shoemaker) og må ta et bindemiddel, som Kolestyramin, som har blitt brukt til å binde biotoxiner siden 1970-tallet. Andre HLA mønstre som har blitt identifisert i 2009 kan være ansvarlig for at kroppen sakte frigir Lyme biotoxiner.

20. Mange pasienter som har hatt flåttbårne infeksjoner har svært høyt innflamasjonsnivå. Høye startdoser med antibiotika forverrer dette problemet og kompliser helbredelsen. Derfor bør alle startdoser av medisiner eller urter være svært lave, og gradvis øke til høyere nivåer. I tillegg bør det gis leverbeskyttende stoffer i forbindelse med disse legemidlene. Å starte på full dosering med en "medisinsk følsom" pasient er nærmest å bruke kjemisk "vold." Massive die-off reaksjoner kan forveksles med allergiske reaksjoner og kan føre til panikkanfall, kortpustethet, brystsmerter og alvorlig migrene. Denne slumsete, "one-size-fits all-" tilnærmingen, er vanlig i store praksiser hvor noen få hovedprotokoller er rutinen.

21. Medisinsk "plaster" er ofte nødvendig for å redde jobb eller ekteskap og for å ta vare på barna, men leger forordner ikke alltid dette. Dette er imidlertid ofte en svært viktig komponent i omsorgen. Smerte, utmattelse, alvorlig søvnløshet, depresjon og angst vil ofte øke som følge av die-off reaksjoner eller som et resultat av infeksjonens tilstedeværelse. "Plasterbehandlinger" er derfor ofte nyttige og hjelpsomme for pasienter. Jeg behandler mennesker som driver selskaper, skoler, svært store familier eller profesjonelle team. De ønsker å sove 13 timer per dag. De trenger stimulerende midler visse perioder. Bruk av naturlige eller syntetisk sentralstimulerende alternativer er drøftet i The Diagnosis and Treatment of Babesia. Pasienter får ikke utbytte av søvn over 8 timer. Dette vil kanskje bare føre til at de blir oppsagt!

22. Noen behandlere er ikke komfortable med å være pågående med sine pasienters diagnoser og behandling av flått- og loppebårne infeksjoner. Dette er et problem. Hvis behandlerne ikke har brukt 1000 timer på å lære dette komplekse nye feltet av medisin, som krever en hel del studier, trenger pasienten å finne leger som er seriøse på feltet, i stedet for noen som bare "gjør dem en tjeneste" ved å ta et par tester.

23. Noen pasienter får tilbakefall på grunn av "behandlingstretthet." Det vil si, de har vært behandlet i mange år og har gått lei. De har tatt IV antibiotika eller IV næringsstoffer, har spist 40 piller per dag, prøvd en rekke spesialiserte behandlinger, og er nå lei av det hele. De er i enden av repet behandlingsmessig. Det er dette som skjer når legene ikke behandler dem fullt ut og effektivt fra starten av. De blir behandlingstrette. Pasienter bør vurdere en kort behandlingspause, og diskutere dette alternativet åpent med sine behandlere. De bør ikke forveksle kur med forbedring.

23. Behandlingsdosen som "svimeslår organismer" er ikke den samme dosen som fører til en kur. En kur er ikke bare en reduksjon i bakteriemengde. For eksempel, å bruke Bicillin en gang i uken uten "cystbuster" vil aldri kurere pasienter med Lyme' sykdom fordi den ikke fjerner cyster. Så år etter å ha gjennomgått denne behandlingen, kan nivået av kroppens kreftkjempende celler, av noen kalt CD57, fremdeles være under 90, noe som indikerer aktiv infeksjon. Dette er en god test som muligens er spesifikk for Lymes sykdom og andre flåttbårne infeksjoner. (C3a og C4a testene er definitivt ikke spesifikke for Lyme).

24. Kyniske slektninger, venner eller annet helsepersonell bakvasker Lyme eksperter, og overbeviser pasientene om å droppe behandlere som faktisk hjelper dem. De bruker vanligvis "pengeaspektet" eller "hastigheten på rekonvalesensen" som argument for å fraråde pasienter fra å motta hjelp fra dem som er oppriktig prøver å hjelpe dem. Dersom pasienter har kjempet i årevis mot flere infeksjoner, vil de ikke bli kurert på fire måneder.

25. I fjor ble eksistensen av en Lyme biofilm lagt fram. Mange spiroketer produserer biofilm så dette var egentlig ingen overraskelse, men å ikke ta opp dette kan underminere behandlingsresultatene. Faktisk er mange spiroketer i munnen kjent for å forårsake biofilmer, og de antas å begrense effektiviteten til antibiotika. Organisasjoner med millioner i tilskudd til forskning har aldri løst dette problemet.

Jeg jobber for tiden med en lærebok som setter søkelyset på mange behandlingsalternativer for å angripe biofilmer. Det eksisterer ingen artikkel eller bok som utforsker de over tyve metodene som jeg ville foreslå for å bekjempe en Lyme biofilm. Det antas av enkelte fagfolk at svært spesifikke enzymer, medikament, eller ett mineral, kan angripe en Lyme biofilm. Selv om enzymer tilsvarer svært spesifikke nøkler, har intet enkeltenzym beviselig vært "nøkkelen" til å bekjempe Lyme biofilm.

26. Det er fristende å satse på egenbehandling, men dette fører ikke til helbredelse. De beste ekspertene er vanligvis dyre, selv om de bruker sykepleiere eller legeassistenter, og deres kompetansenivå kan være usikkert Internett synes å tilby mange effektive behandlingsalternativer, men ikke alle disse er i realiteten bra. Noen behandlere er sneversynte i sin tilnærming til behandlingen, mens andre er åpne for nesten alt. Så pasientene går om bord i en medisinsk båt og skyver seg selv ut på havet. De leser som gale. De prøver behandling a, b og c. De leser attester fra hundrevis av pasienter. De prøver et bredt utvalg av reseptfrie alternativer. Noen dager, uker eller måneder, føler de seg bedre. Andre uker føler de seg ikke så bra. De er opprørte. De spør seg selv: "Hvorfor må jeg gjøre alt arbeidet og erfaringene?" Dette er ikke et godt sted for dem å være. Det finnes mennesker som allerede har forsøkt nesten alt som Lymepasienter kommer til å fordype seg i de neste ti årene. De trenger mentorer.

27. I mange av bøkene mine og på mange internettsider, kan pasientene lese om å unngå loppe og flåttbitt. De trenger ikke å bli re-infisert med Bartonella, Lyme, Babesia eller andre infeksjoner. De kan lære om de grunnleggende trinnene for å beskytte seg fra flåttbitt ved hjelp av ca. tretti minutters lesing.

28. Flått- og loppebårne infeksjoner forårsaker ensomhet. De ødelegger relasjoner på grunn av den syke personens tåkethet, dårlige innsikt, depresjoner, ulik avhengighet, sinne, angst og ekstrem fiendtlighet, eller fordi han / hun nekter å få behandling. Noen ganger kan de til og med utløse vold fra de infiserte. Dette hemmer helbredelse. Bartonella er trolig den verste årsaken til disse problemene, men Lyme og Babesia og die-off reaksjonene de forårsaker kan også øke disse problemene. Isolasjon fører til reduserte behandlingsvalg. Det kan til slutt føre til skilsmisse og tap av familieforhold og vennskap. Dette fører i sin tur til reduserte ressurser og støtte, mens man er syk. Isolerte mennesker er som Mor Teresa ofte har sagt, de fattigste vesener på jorden.

DET FINNES ANDRE GRUNNER TIL LYME BEHANDLINGSSVIKT, MEN DET ER VIKTIG AT PASIENTER OG FAGPERSONER I DET MINSTE KJENNER TIL DISSE GRUNNLEGGENDE ÅRSAKENE.

OM DR. Schaller: James Schaller, MD, MAR, er forfatter av 26 bøker og seks om flåttbårne infeksjoner. Han har utgitt flere bøker om flåttbårne infeksjoner enn noen andre. Dr. Schaller er forfatteren av 27 eksternt fagvurderte artikler og er en av de mest produktive og kreative LL MD's i verden. Han er en fulltids selvfinansierte forsker, med en deltids privatpraksis som tilbyr skreddersydd pleie til pasientene. Du kan besøke Dr. Schaller's nettsted på: www.personalconsult.com.

The Diagnosis and Treatment of Babesia

em>The Use of the Herb Artemisinin for Babesia, Malaria and Cancer [this book discusses all Artemisia derivatives]

Mold Illness and Mold Remediation Made Simple

Bartonella: Diagnosis and Treatment [2-part set]

2009 Babesia Update: A Cause of Excess Weight, Migraines, and Fatigue

The 35 Causes of Lyme Disease Treatment Failure [Expected release date: December, 2009]

NB: Dette er en uautorisert oversettelse som ikke er validert. Feil kan forekomme. Bruk på eget ansvar.


Bank Towers, Tamiami Trail, Naples, FL
disclaimer privacy