Dr James Schaller
tick infection pearls chat free books testimonials main page books and articles schaller health creed free consult testimonies search
menu main page what's new second opinion new patient meet doctor schaller location, travel

LYMES SYKDOM OG VOLD, OVERFALL,
MORD, HUSBRÅK OG RASERI

For det første skal jeg erkjenne at min predisposisjon er at Lyme nesten aldri finnes alene i en flåttmage, og at laboratorieundersøkelser for å finne Babesia, Bartonella og andre alvorlige infeksjoner i flått er svært begrenset, så har også testene som brukes på mennesker en forferdelig følsomhet hos klart positive pasienter. Disse laboratorieprøvene tester vanligvis bare for én art mens mange flåttinfeksjoner er skadelig for mennesker.

Min andre predisposisjon er at mange flåttinfeksjoner forårsaker uro, raseri og vold i en liten prosentandel av pasientene. Alle er i hjernen, men jeg tror BARTONELLA er den mest alvorlige årsaken til psykiske problemer som vold, overfall, mord og uoverlagte drap. Ingen i verden vet hvor ofte Bartonella fører til disse handlingene, fordi ingen investeringer er gjort for å oppgradere teknologien med tanke på å oppdage de mange artene som finnes. I tillegg har jeg skrevet den eneste store Bartonellalæreboken på ti år.

***

EN MOR'S ERFARING MED
EN VOLDELIG LYMEINFISERT SØNN

Jeg hentet min sønn inn i hjemmet mitt og adopterte ham i en alder av tre. Han hadde allerede vært på psykiatriske sykehus på grunn av voldelig adferd. Yale fortalte meg at da han var fire, hadde de ingen tvil om at når han ble eldre ville han drepe noen, og de presset meg til å legge ham inn på en psykiatrisk avdeling.

Han ble plassert i høyt spesialiserte skoler, og ekspertene på disse skolene kunne ikke hjelpe ham. Han ble utvist fra den ene skolen etter den andre. Jeg tok ham til utallige leger og psykiatere. Han har vært på mange forskjellige medikamenter (inkludert flere år på en cocktail av Lithobid [Lithionit], Tegretol, Abilify og Zyprexa) og mange forskjellige dietter og adferdsopplegg.

En av disse legene var forfatteren av boken "The Bipolar Child," Dimitri Papolos. Dr. Papolos sa at Nick var et av de mest alvorlige tilfellene av bipolar lidelse hos barn han noensinne hadde sett. Han har tatt runden i mange sykehus som Hall Brooke, Four Winds, Natcheaug, St Francis, Danbury, St Raphael's, White Plains, og Westchester. Noen av disse stedene han har vært tre eller flere ganger. Ingen av institusjonene har kunnet hjelpe ham.

Jeg kan ikke engang begynne å telle antall besøk på akuttmottak. De ansatte ved Danbury Hospital akuttmottak kjenner meg ved navn.

Behandlende psykiater på Four Winds-sykehuset fortalte meg at Nick var det verste tilfellet av bipolar lidelse hos barn hun noensinne hadde sett, de kunne ikke hjelpe ham, og etter seks innleggelser, sa de at de aldri ville ta Nick tilbake.

Sist han var på Danbury Hospital ble han fraktet med håndjern bak i en politibil fordi han forsøkte å drepe noen med en kniv. Selv om han var et barn, ble han plassert i voksenavdelingen og sosionomen ved Danbury Hospital prøvde i tre uker å finne en plass på pediatriske avdelinger, men kunne ikke finne et eneste sted som var villig til å ta ham, og han fortalte meg at han hadde søkt overalt på det amerikanske fastlandet

Jeg ble fortalt mange ganger at Nick trengte å bli institusjonalisert. Og jeg visste at det betydde for resten av livet. Et liv med daglig fysisk og kjemisk tvang. Ingenting og ingen syntes å være i stand til å hjelpe dette barnet.

Ingenting kunne stoppe hans morderiske og suicidale raseri.

Inntil en modig doktor diagnostiserte Lymes sykdom.

Og etter en lang og kronglete vei, var Nick et totalt annerledes barn.

Forårsaker Lyme sinnslidelse og voldelig atferd?

JA!

Det finnes absolutt INGEN annen forklaring for hva som skjedde med min sønn.

ALLE symptomene hans var psykiske.

Ingenting annet kan forklare for den totale forandringen i livet hans.

Enhver, hvor som helst som tviler på at Lyme fører til psykiske lidelser og voldelig adferd, inkludert morderisk raseri, må høre på meg.

Det er absolutt INGEN annen forklaring i det hele tatt på den fullstendige og dyptgripende endringen hos min sønn.

Behandlende psykiater på Hall Brooke sa det selv, (det vil si inntil han ble presset av "høyere instanser" til å holde kjeft). Han sa selv "det må være Lymebehandlingen, det er ingen andre mulige forklaringer på endringene til Nick. "

Jeg har ingen medisinsk bakgrunn, jeg er kunstner og kunstlærer. Derfor kan jeg ikke begynne å forklare hva som skjedde med sønnen min med medisinsk terminologi.

Jeg er bare vitnet til hva som faktisk skjedde.

Er han unik? Selvfølgelig ikke.

Jeg mistenker at det er mange mennesker der ute som lider av en viss grad av psykisk lidelse og/eller Lyme raseri og skjuler det og snakker ikke engang om det i sine egne Lymesamfunn på grunn av stigma knyttet til dette og fordi de er redde for å bli utstøtte.

Noen frykter nok en sammenheng mellom sin Lymesykdom eller andre rådyrflåttinfeksjoner og psykiske lidelser eller voldelig adferd, men jeg sier ikke at dette er mest Lymepasienter. Jeg sier bare at Lyme går inn i hjernen, og forårsaker alvorlige personlighetsforstyrrelser hos noen mennesker.

Vi må fortelle verden sannheten om denne sykdommen og de andre flåttbårne sykdommene. Sannheten er at det forårsaker mental sykdom, voldelig adferd, og ja noen ganger ekstrem voldelig adferd.

Donna

Lærer

Moren til en 15 år gammel vakker, ung mann


Bank Towers, Tamiami Trail, Naples, FL
disclaimer privacy