Dr James Schaller
tick infection pearls facebook free books testimonials main page books and articles schaller health creed facebook testimonies search
menu main page what's new second opinion new patient meet doctor schaller location, travel


Sjekkliste For Aktuelle Symptomer

Norge har mange flinke leger, men deres forståelse av sykdommen Lyme Borreliose er svært begrenset.Dei veit og svært lite om Babesia og Bartonella.

Sjekklisten hjelper deg å finne ut om du kan ha Borreliose eller andre infeksjoner fra flått. Dei fleste flåttene som er smittefarlige er nesten umulige å oppdage. Eit spesielt utslett er IKKJE vanlig å finne. Leddgikt er IKKJE vanlig hos borreliosepasienter.

Download (PDF): SJEKKLISTE FOR AKTUELLE SYMPTOMER


Bank Towers, Tamiami Trail, Naples, FL
disclaimer privacy